Company Logo
REXAN

برگزاری جلسه شورای راهبردی هتل قصرالضیافه رکسان با حضور مدیران و سرپرستان هتل

جلسه شورای راهبردی هتل قصرالضیافه رکسان مشهد مقدس در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ با حضور همه اعضاء برگزار و مهمترین مسائل مرتبط با توسعه کسب و کار هتل مورد بررسی قرار گرفت.

مقرر شد با توجه به شرایط موجود بازار، تدوین و اجرای برنامه و کمپین تبلیغاتی و بازاریابی هتل در اولویت های کاری بهره برداری قرار گیرد.

REXAN
fa_IR