متن سربرگ خود را وارد کنید

وزیر راه : تقاضا برای هواپیما ۵ برابر ظرفیت ناوگان است

وزیر راه و شهرسازی گفت : الان تقاضا پنج برابر عرضه در حمل‌ونقل هوایی است، از این رو باید همه زیرساخت‌ها را ارتقا دهیم و همین امسال تعداد قابل توجهی به ناوگان هوایی اضافه می‌شود. 

او تاکید کرد : ما دست سوداگران حمل‌ونقل هوایی را قطع می‌کنیم، ظلم همین است. ظلم که شاخ و دُم ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *