صدور کارت سفر ویژه بازنشستگان تا ماه آینده

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :  در حال جمع‌آوری آمار فرزندان بیکار بازنشستگان هستیم.

او گفت : در شرکت‌ها، نهادها و موسسات زیرمجموعه خود اولویت را به اشتغال فرزندان بازنشسته داده‌ایم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اعلام اینکه کارت سفر مخصوص بازنشستگان تا ماه آینده صادر می‌شود افزود :  بازنشستگان می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در قالب این کارت اعتباری از خدمات سفر بهره‌مند شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *