REXAN

Rexan five-star hotel Prestigeland Isfahan

هتل ۵ ستاره پرستیژلند ایران با رعایت تمام معیارهای بین المللی یک هتل ۷ ستاره به متراژ تقرییی ۶۲۵۰۰ متر مربع است.
The hotel includes 290 standard rooms, rooms for the disabled and 34 different suites (junior, executive, presidential and suites for the bride and groom) with a unique design.
همچنین در این هتل ۲۰ اتاق مخصوص سران کشور های دیگر طراحی شده که در طبقات ۱۵ تا ۱۹ هتل واقع شده است. هتل پرستیژ دارای بام سبز با طراحی خاص مشرف به آب نمای اصلی هتل است.
آب نمایی به متراژ ۱۰۰۰متر مربع که در طبقه اول هتل قرار دارد. هتل پرستیژلند مجهز به سیستم هوشمند آلمانی و معماری آن برگرفته از معماری سنتی و مدرن است. بدین صورت که با الهام از برج کبوتر به عنوان سمبل اصفهان در ورودی اصلی هتل، تلفیق معماری مدرن و سنتی را نمایان کرده است.
REXAN