Company Logo
REXAN

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان هتل کاروانسرای وکیل کرمان (کاروانیکا)

امروزه مشتریان به کیفیت خدمات توجه ویژه دارند و این باعث شده تا انتخاب خود را بر این اساس قرار دهند.
از آنجا که منابع انسانی و تعالی آن ها از اجزای جدایی ناپذیر تضمین کیفیت خدمات در کسب و کارها می باشد، توجه به رشد مستمر و ارتقا توانمندی های ایشان بایستی مورد توجه قرار بگیرد. بدیهی است نیروی انسانی خبره با رضایتمندی بالا می تواند تضمین کننده انتخاب مشتریان باشند، لذا توسعه منابع انسانی خبره از طریق برنامه ریزی آموزشی و اجرای آموزش های اثربخش همواره توانسته است تضمین کننده ارتقا کیفیت خدمات سازمان ها باشد.

شرکت رکسان متناسب با ماموریت خود که ایجاد بسترهای توسعه نیروی انسانی فعال در حوزه گردشگری است در نظر دارد تا طرح توسعه برنامه های آموزشی کارکنان و متناسب با سیاست های اعلامی را ارائه نماید. لذا هدف از ارائه این طرح تدوین برنامه مدون، منسجم و اثربخش آموزش کارکنان طی بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت می باشد.
با توجه به ساختار سازمانی هتل کاروانیکای کرمان دوره­های آموزشی به دو بخش دوره های تخصصی که هر کدام از افراد با توجه به پست­های سازمانی خود به صورت اختصاصی و دوره ­های رفتاری و عمومی با رویکرد توسعه مهارت ها که کلیه کارکنان در همه پست­های سازمانی باید آنها را با موفقیت به اتمام برسانند

fa_IR