REXAN

هتل کاروانیکا کاروانسرای وکیل کرمان

نزدیک­ترین به بازار وکیل کرمان

شرکت سرمایه­ گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) در سال ۱۳۹۶ کار احیای کاروانسرای وکیل کرمان را آغاز کرد. این اقدام در واقع گامی برای احیای بخشی به تاریخ کهن کرمان بود. کاروانسراها در طول تاریخ قلب ارتباطات تجاری و اقتصادی ملل مشرق زمین و مرکز مهمانپذیری قلمرو فرهنگی ایران باستان بوده است. کاروانسراها جایی است که بازار برپا میشود، جایی که آدم­ها با همدیگر گفت وگو می­کنند و از جدیدترین رویدادهای سرزمین­های دوردست باخبر می­شوند. گروه مالی گردشگری و هلدینگ سمگا به همین دلیل کاروانسرایی را که سال­ها به حال خود رها شده بود در مرکز بافت تاریخی شهر کرمان انتخاب، احیاء و مدیریت بهرهبرداری از این مجموعه بینظیر را به گروه هتل­های بین­المللی رکسان واگذار نمود. مشخص شد پیشبرد پروژه نیز پیچیدگی­های خاصی دارد. ارتباط فراکالبدی بین سازه کاروانسرا با بافت قدیمی شهر به ویژه بازار وکیل و بازار گنجعلی­خان کرمان باید برقرار میشد تا این بنای میراثی بتواند نقش خود را در جریان زندگی مردم حفظ کند. اتصالی طبیعی و ارگانیک بین کاروانسرا و بافت پیرامونی آن که پیوندی فراتر از منافع و مسائل تجاری داشته و دارد. تصور کنید بشود در کنار استفاده از امکانات مدرن هتل فضای تاریخی را هم تجربه کرد و فراتر از آن به بازار قدیمی نیز دسترسی داشت. این رویایی بود که رکسان با بهره برداری از این مجموعه آن را به واقعیت تبدیل کرد.

REXAN