Company Logo

دکتر سمانه یوسفی مدیرعامل گروه هتل های بین المللی رکسان شد

برای اولین بار یک زن مدیرعامل یک گروه هتلداری در ایران شد.

طی حکمی از سوی رئیس گروه مالی و گردشگری، سمانه یوسفی به عنوان مدیرعامل گروه هتل های بین المللی رکسان منصوب شد. یوسفی دانش آموخته مدیریت بازرگانی در مقطع دکتری و مدیرکل پیشین هتل های فرودگاهی امام خمینی رکسان است.

fa_IR